"A szokás örök forrása a jognak!"

Gelencsér József publikációinak oldala

jozsef.gelentser@gmail.com


Szándékom szerint az oldal folyamatosan bővülni, változni fog, ezért a hasonló témák iránt érdeklődőknek megéri visszatérni!

A már elérhető tartalmakhoz jó szórakozást, hasznos időtöltést kívánok!

Mivel az általam kutatott témák gyakran több tudományterületet is érintenek, érdemes mindenhol lapozgatni!

Jogtudományi írások

Szokás, jogszokás és szokásjog a közjogban; Udvaron átjárás; Macskazene Ybl Miklósnak; Macskazene, szerenád, fáklyászene; A fül lecsapása; A haj lenyírása; Az ítéletvégrehajtó kötele; Bűntettek, tragédiák és folklórjuk; A gyújtogató megégetése; Állatok a tilosban; Második házastársamra hagyom; A...

Néprajzi cikkek

Sült és főtt gesztenye; Diófák árnyékában; Édes és keserű mandula;  
Falusi kocsma az ezredfordulón (Vár c. folyóirat 2023/5-6. 54-63.); A szerbek karácsonyestje; A népi vallásosság Pietái; Népviselet kétszáz éve; Az atyafiság; Borotvatok, címeres dísszel; A Kossuth-nóta egyik változata; Népviselet színes metszeten; Pénz a ládafiában; Szerelmi ajándék; A...
A temetéshez fűződő vallásos népszokások a Móri-völgyben 
Balatonhenyei konvenciós szerződések; A szőlőre létrejött jogviszonyok típusai, sajátosságai a Káli-medencében; A kúthasználat joga a Káli-medencében...
Katonahalál a padláson; Az obsitos levél; Szent Borbála kultusza, a tüzérek Borbála ünnepe; A frontra indulók búcsúztatása; A székesfehérvári katonaélet; A tiszti szolga; Akik örökös szabadságra mentek; Fohászkodó katonák; Fehérvári kaszárnyák; Amikor letelt a katonaidő; Az újoncok keserves...
Gránátalmás díszváza; Nemzeti jelképek kerámiákon; Szecessziós és népies kerámiák; Városlődi díszkulacs;  
Városkút, falikút, közkút; A kútbíró; Kútásók;  
Az alsószentmártoni sokácok szerepe a táji munkamegosztásban és interetnikus kapcsolataik; Menyecskék az új közösségben (Folklór és tradíció V. MTA Néprajzi Kutató Csoport, 1988); Busók a Dráva menti sokácoknál (A Duna menti népek hagyományos műveltsége.Budapest, 1991); Az...
A Kossuth-kultusz furcsaságai; Kossuth életrajz; Húsz éve ment el Pesovár Ferenc; Tárkány Szücs Ernő inspirációja;
Nem ver meg téged az Isten, hogyha gondoskodsz róluk! (Egy református asszony, aki mindvégig hű maradt hitéhez); Szőlőhegyi kultúra Sárkeresztesen; Amikor cselédeskedtem; A sárkeresztesiek szerepe az árucserében; A múlt emlékei a szertárban; Egy sárkeresztesi faragó bognár; Mozaikok Sárkeresztes...
1 | 2 >>

Új jogtudományi szemelvény

A gazdák kékbeli parlamentje Megjelent: Száz plusz tíz. Jubileumi kötet. Szekszárd, 2021.
Őseink szokásait követtük  (SZÖVEG); Őseink szokásait követtük (belső címlap); ŐSEINK SZOKÁSAIT KÖVETTÜK (Corrigenda);  

Szerződés

2021.01.15 20:38
Pacta sunt servanda

Szokás vagy jog?

2021.01.15 19:28
Szokás, jogszokás és szokásjog a közjogban

Friss néprajzi írás

Özvegység

2021.01.15 19:29
Az özvegy nehéz élete

Jogi publikációk

Egyéb szerzemények

Egyéb területek

2014.12.08 21:30
Szent Hubertus kultusza és a Hubertus-lovaglás; A karácsonyfák gazdagsága; Levél a kedveshez; Ki gyalog, ki hintón; A legtöbbször csókolt lány; Karácsony az északi sarkkörön; A fokos; Hubertus; Rinaldini, az olasz haramiavezér; Zsoltáros magyarok;