"A szokás örök forrása a jognak!"

Gelencsér József publikációinak oldala

jozsef.gelentser@gmail.com


Szándékom szerint az oldal folyamatosan bővülni, változni fog, ezért a hasonló témák iránt érdeklődőknek megéri visszatérni!

A már elérhető tartalmakhoz jó szórakozást, hasznos időtöltést kívánok!

Mivel az általam kutatott témák gyakran több tudományterületet is érintenek, érdemes mindenhol lapozgatni!

Fontosabb publikációk

 

 

JOGTÖRTÉNET, NÉPI JOGÉLET

 

1. EGY SAJÁTOS ERDŐKÖZÖSSÉG SZENTBÉKKÁLLÁN

IN: VESZPRÉM MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI 16. KÖT.

VESZPRÉM, 1982. 305-310. L.

 

2. NÉPI JOGÉLET, NÉPI JOGSZOKÁSOK A KÁLI-MEDENCE   FALVAIBAN

(MÓRINGLEVELEK, HATÁRJELEK, HATÁRVITÁK, VÁSÁRJOG)

IN: NÉPRAJZI GYŰJTŐÚTON A KÁLI-MEDENCE FALVAIBAN

VESZPRÉM, 1983. 61-72. L.

 

3. AZ ÖRÖKLÉSI SZOKÁSOK VÁLTOZÁSA A KÁLI-MEDENCÉBEN

IN: VESZPRÉM MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI 17. KÖT.

VESZPRÉM, 1985. 643-657. L.

 

4. FALUTÖRVÉNYEK A KÁLI-MEDENCÉBEN

IN: KÁLI-MEDENCE FALUSZEMINÁRIUM 1985. BUDAPEST, 1985. 32-35.

 

5. ŐRZŐGYEREKEK A KÁLI-MEDENCÉBEN

IN: TÖRTÉNETI ÉS NÉPRAJZI DOLGOZATOK A KÁLI-MEDENCÉBŐL

VESZPRÉM, 1986. 48-56. L.

 

6. LEDOLGOZÁSOS MUNKÁK A KÁLI-MEDENCÉBEN

IN: KAPCSOLATOK RENDSZERE A KÁLI-MEDENCE FALVAIBAN A XVIII. SZÁZADTÓL

A XX. SZÁZADIG. VESZPRÉM, 1988. 165-188. L.

 

7. MEGSZÉGYENÍTŐ BÜNTETÉSEK A KÁLI-MEDENCÉBEN

IN: TANULMÁNYOK A 125 ÉVE SZÜLETETT SEBESTYÉN GYULA EMLÉKÉRE

VESZPRÉM, 1989-91. 48-60. L.

 

8. EGYKORI TÖRVÉNYEN ALAPULÓ NÉPI BÜNTETŐSZOKÁS, A MEGÉGETÉS

IN: ETHNOGRAPHIA BP., 1992. 3-4. SZ. 251-262. L.

 

9. A KISNEMESI MÚLT EMLÉKEI A KÁLI-MEDENCÉBEN

IN: ETHNOGRAPHIA BP., 1994. 583-613.

 

10. A KÚTHASZNÁLAT JOGA A KÁLI-MEDENCÉBEN.

IN: LÉLEK ÉS ÉLET. VESZPRÉM, 2006. 265-274.

 

11. A SZÉKESFEHÉRVÁRI PARASZTFÓRUM.

IN: FEJÉR MEGYEI SZEMLE. 1983/1.

SZÉKESFEHÉRVÁR, 1983. 71-77.

 

12. „MÍG NEM FEKSZENEK LE, ADDIG NEM VETKŐZNEK LE.” 

ÖRÖKLÉSI SZOKÁSOK A KÁLI-MEDENCÉBEN.

IN: KÁL-VÖLGYE, 1982. OKT. I. ÉVF. 7. SZ.

 

13. MÓRINGLEVELEK.

IN: KÁL-VÖLGYE, 1983. JÚNIUS, II. ÉVF. 3. SZ.

 

14. PELLENGÉR, SZÉGYENKŐ. (A NÉPI JOGÉLET NYOMÁBAN.)

IN: FM-I HÍRLAP, 1985. JÚNIUS 22., XLI. ÉVF. 145. SZ. 8. O.

 

15. AZ ÜLDÖZÖTTEK MENEDÉKHELYEI. (A NÉPI JOGÉLET NYOMÁBAN.)

IN: FM-I HÍRLAP, 1988. JÚNIUS 14., XLII. ÉVF. 139. SZ. 6. O.

 

16. RÉGI LEVELESLÁDÁK. (A NÉPI JOGÉLET NYOMÁBAN.)

IN: FM-I HÍRLAP, 1987. JANUÁR 3., XLIII. ÉVF. 2. SZ. 7. O.

 

17. „SZŐLŐÉRÉS IDEJÉN …” (A NÉPI JOGÉLET NYOMÁBAN.)

IN: FM-I HÍRLAP, 1987. OKTÓBER 3., XLIII. ÉVF. 233. SZ. 6. O.

 

18. RÉGI MÉRTÉKEK – ÚJKORI CSALÁSOK. (A NÉPI JOGÉLET NYOMÁBAN.)

IN: FM-I HÍRLAP, 1988. FEBRUÁR 27., XLIV. ÉVF. 49. SZ. 6. O.

 

19. HAMISÍTÁSOK TEJTERMÉKKEL. (A NÉPI JOGÉLET NYOMÁBAN.)

IN: FM-I HÍRLAP, 1988. MÁRCIUS 26., XLIV. ÉVF. 73. SZ. 7. O.

 

20. ELSŐ AZ IGAZSÁG! (A NÉPI JOGÉLET NYOMÁBAN.)

IN: FM-I HÍRLAP, 1989. JANUÁR 14., XLV. ÉVF. 12. SZ. 6. O.

 

21. A HAJDANI BÜNTETŐJOG APRÓ EMLÉKEI.

IN: FM-I HÍRLAP, 1989. NOVEMBER 18., XLV. ÉVF. 274. SZ. 6. O.

 

22. SOKFÉLE BÍRÁK. (A NÉPI JOGÉLET NYOMÁBAN.)

IN: FM-I HÍRLAP, 1990. SZEPTEMBER 22., XLVI. ÉVF. 223. SZ. 7. O.

 

23. EGYKORI FEHÉRVÁRI SERTÉSVÁSÁROK. (A NÉPI JOGÉLET NYOMÁBAN.)

IN: FM-I HÍRLAP, 1991. OKTÓBER 19., XLVII. ÉVF. 246. SZ. 7. O.

 

24. AKIK FELÜLTEK A TOLVAJOKNAK.

IN: FEHÉRVÁRI HÉT, 1992. MÁJUS 29., 4. ÉVF. 22. SZ. 11. O.

 

25. VÁSÁRI ZSEBTOLVAJOK.

IN: FEHÉRVÁRI HÉT, 1992. JÚLIUS 31. 4. ÉVF. 31. SZ. 7. O.

 

27. PÉNZ A LÁDAFIÁBAN. (A NÉPI JOGÉLET NYOMÁBAN.)

IN: FEHÉRVÁRI HÉT, 1992. NOVEMBER 6. 4. ÉVF. 45. SZ. 15. O.

 

28. A MÓRING. (A NÉPI JOGÉLET NYOMÁBAN.)

IN: FM-I HÍRLAP, 1993. MÁJUS 29., IL. ÉVF. 124. SZ. 6. O.

 

29. EKLÉZSIAKÖVETÉS KALOTASZEGEN.

IN: FM-I HÍRLAP, 1994. OKTÓBER 15. L. ÉVF. 242. SZ. 13. O.

 

30. HAJDANI HOSSZMÉRTÉKEK. (A NÉPI JOGÉLET NYOMÁBAN.)

IN: FM-I HÍRLAP, 1995. JÚLIUS 8., LI. ÉVF. 158. SZ. 8. O.

 

31. A SÁRKERESZTESI ZSELLÉR NEMESEK PERES ÜGYE.

IN: FM-I HÍRLAP, 1997. MÁJUS 24., LIII. ÉVF. 199. SZ. 6. O.

 

32. LÓVÁSÁRI ÜGYLETEK.

IN: FEHÉRVÁRI POLGÁR, 1997. OKTÓBER, 25. O.

 

33. SZOLGALMI JOG A KÚTRA.

IN: FM-I HÍRLAP, 2000. ÁPRILIS 8. 8. O.

 

34. AZ UTOLSÓ KÚTBÍRÓ.

IN: FM-I HÍRLAP, 2000. MÁJUS 20.

 

35. ÖRÖKLÉSI SZOKÁSOK 1931-BEN.

IN: FEHÉRVÁRI POLGÁR, 2005. FEBRUÁR, 18. O.

 

36. A VESZEDELMES VASVILLA.

IN: FEHÉRVÁRI POLGÁR, 2005. JÚLIUS, 28. O.

 

37. BIZTOSÍTÁSI CSALÁSOK.

IN: FEHÉRVÁRI POLGÁR, 2005. AUGUSZTUS, 11. O.

 

38. VÁROSKÚT, FALUKÚT, KÖZKÚT.

IN: FEHÉRVÁRI POLGÁR, 2006. ÁPRILIS, 27. O.

 

39. KÖZSÉGI BÍRÓVÁLASZTÁS 1848 ELŐTT.

IN: JEGYZŐ ÉS KÖZIGAZGATÁS, VIII. ÉVF. 4. SZ., 2006. JÚLIUS-AUGUSZTUS, 25-26. O.

 

40. A KŐVÁGÓŐRSI NEMESI KÖZÖSSÉG IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE.

IN: COMITATUS, 2006. JÚLIUS-AUGUSZTUS. 79-96. O.

 

41. A KÚTHASZNÁLAT JOGA A KÁLI-MEDENCÉBEN.

IN: LÉLEK ÉS ÉLET. ÜNNEPI KÖTET S. LACKOVITS EMŐKE TISZTELETÉRE. VESZPRÉM, 2006. 265-274. O.

 

42. AZ OSZTOZÁS.
IN: FEHÉRVÁRI POLGÁR. 2007. FEBRUÁR, 27. O.

 

43. A BÍRÓI PÁLCA.
IN: FEHÉRVÁRI POLGÁR. 2007. NOVEMBER, 15. O.

 

44. A GYÚJTOGATÓ MEGÉGETÉSE. (NORMA, JOGGYAKORLAT, JOGSZOKÁS.)
IN: ÜNNEPI KÖTET DR. SZALAY GYULA TISZTELETÉRE 65. SZÜLETÉSNAPJÁRA. GYŐR, 2010, 205-221. O.

 

45. TULAJDONJELEK A KÁLI-MEDENCÉBEN A 20. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN.
IN: DR. MEZEY BARNA – DR. NAGY JANKA TEODÓRA (SZERKESZTŐK): JOGI NÉPRAJZ –JOGI KULTÚRTÖRTÉNET. BUDAPEST, 2009. 116-129. O.

 

46. AZ ÖZVEGY NEHÉZ ÉLETE. SORS ÉS JOGI NÉPHAGYOMÁNY.
IN: ALBA REGIA. ANNALES MUSEI STEPHANI REGIS. 40. SZÉKESFEHÉRVÁR, 2011. 279-291.

 

47. SZOLGÁK ÉS SZOLGÁLÓK JOGVISZONYA A KÁLI-MEDENCÉBEN I.
IN: HONISMERET. 2012/2. SZ. 33-38. O.

 

48. SZOLGÁK ÉS SZOLGÁLÓK JOGVISZONYA A KÁLI-MEDENCÉBEN II.
IN: HONISMERET. 2012/3. SZ. 57-61. O.

 

49. PÉNZKÖLCSÖNZÉS A KÁLI-MEDENCÉBEN.
IN: NÉPRAJZ – MUZEOLÓGIA. TANULMÁNYOK A MÚZEUMI TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL A 60 ÉVES VIGA GYULA TISZTELETÉRE. MISKOLC, 2012. 318-330. O.

 

50. A NÉP JOGSZOKÁSOK KÖRÉBŐL. AZ ÉNEKLÉS, MINT SZANKCIÓ ÉS MINT FELADAT.

IN: HONISMERET. 2013/4. SZ. 30-35. O.

 

51. „ESZEM A HÚSODBÓL!” (SZOKÁS, SZANKCIÓ, SZÓLÁS ÉS IRODALOM. )
IN: VÁR. 2013/2. SZ. 89-102. O.

 

52. A SZŐLŐRE LÉTREJÖTT JOGVISZONYOK TÍPUSAI, SAJÁTOSSÁGAI A KÁLI-MEDENCÉBEN, A FEUDALIZMUS IDEJÉN.

IN: MUSKOVITS ANDREA (SZERKESZTŐ). BORKULTÚRA ÉS TÁRSADALOM – VISSZATEKINTÉS A 21. SZÁZADI MAGYARORSZÁGRÓL. BUDAPEST, 2013. 274-288. O.

 

53. AZ ÉNEKLÉSTŐL TILTÁS, MINT SZANKCIÓ. (NÉPI JOGSZOKÁSOK.)

IN: VÁR. 2014/1. SZ. 7-103. O.

 

54. TÁRKÁNY SZÜCS ERNŐ INSPIRÁCIÓI.
 IN: DR. NAGY JANKA TEODÓRA (SZERKESZTŐ). TANULMÁNYOK TÁRKÁNY SZÜCS ERNŐ SZÜLETÉSÉNEK 90. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE. SZEKSZÁRD, 2014. 121-134. O.

 

55. „NAGY TÉNYEZŐ VOLT A SZŐLŐMÍVELÉS.” A VINCELLÉRI JOGVISZONY A KÁLI-MEDENCÉ-BEN A POLGÁRI KORBAN.
IN: HATÁRJELEK ÉS HAGYÁSFÁK. A HETVENEDIK ÉLETÉVÉBE LÉPŐ BÁRTH JÁNOS TISZTELETÉRE ÍRT TANULMÁNYOK. BAJA, 2014. 505-530. O.

 

56. „KISZÚROM A SZEMEDET!” A MEGVAKÍTÁS, MINT BŰNCSELEKMÉNY, MINT BÜNTETÉS, VALAMINT TOVÁBBÉLÉSE A NÉPI GYAKORLATBAN.

IN: ALBA REGIA. ANNALES MUSEI STEPHANI REGIS. 42. SZÉKESFEHÉRVÁR, 2014.187-­210. O.

 

KÖZIGAZGATÁSI JOG

 

57. A VÁRMEGYÉK ÉS A SZABAD KIRÁLYI VÁROSOK IGAZGATÁSÁNAK REFORMKÉRDÉSEI: A CENTRALISTÁK ÉS AUTONÓMISTÁK VITÁI

IN: A SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉVKÖNYVE, SZÉKESFEHÉRVÁR, 1992. 33-37. L.

 

58. KÖZÉPSZINTŰ IGAZGATÁS – A KÖZÉPSZINT SZEMSZÖGÉBŐL

IN: A KÖZÉPSZINTŰ KÖZIGAZGATÁS REFORMJA MAGYARORSZÁGON, SZÉKESFEHÉRVÁR-PÉCS, 1994. I. KÖT. 138-142. L.

 

59. PINTÉRNÉ DR. SZEKERCZÉS ANNÁVAL: KÖZIGAZGATÁSI JOGESETEK (TÖRVÉNYESSÉGI IRÁNYTŰ)

IN: HÍRLEVÉL – MÓDSZERTAN AZ ÖNKORMÁNYZATOKNAK, 1995. ÉVI 20. SZ. 3-5. L.

 

60. A FEJÉR MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATAI

IN: A KORSZERŰ KÖZIGAZGATÁS. BP., 1995. 232-238. L.

 

61. DR. KISS LÁSZLÓVAL: ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK, TÁRSULÁSI SZERZŐDÉSEK,

KÖZALAPÍTVÁNYOK. (PÉLDATÁR) JEGYZŐK DOKUMENTUMTÁRA 1., PÉCS, 1995. 198 L.

 

62. DR. KISS LÁSZLÓVAL: KÖRNYEZETVÉDELMI DOKUMENTUMTÁR

JEGYZŐK DOKUMENTUMTÁRA 2. PÉCS, 1995. 212 L.

 

63. PINTÉRNÉ DR. SZEKERCZÉS ANNÁVAL: AKTUÁLIS KÖZIGAZGATÁSI JOGESETEK

IN: HÍRLEVÉL – MÓDSZERTAN AZ ÖNKORMÁNYZATOKNAK, 1995. ÉVI 24. SZ. 18-20. L.

 

64. DR. KISS LÁSZLÓVAL: AZ ÖNKORMÁNYZATOK VAGYONA, TULAJDONHASZNOSÍTÁSA ÉS VÁLLALKOZÁSAI. JEGYZŐK DOKUMENTUMTÁRA 3. PÉCS, 1996. 178 L.

 

65. A KÖZIGAZGATÁS ÉS ELLENŐRZÉSE. PÁRBESZÉD ELMÉLET ÉS GYAKORLAT KÖZÖTT 6. FÜZET MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI KAMARA BP. 1996. 121-128. L.

 

66. PÁRBESZÉD ÉS ELZÁRKÓZÁS (AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS A CIVIL SZERVEZETEK)

ORSZÁGOS JEGYZŐ (KÖZIGAZGATÁSI) KONFERENCIA IV. SIÓFOK, 1996. 146-151. L.

 

67. DR. BALASSA BALÁZZSAL, KAJÁRI GYULÁVAL: A HELYI ADÓKRA VONATKOZÓ ÖNKORMÁNYZATI SZABÁLYOZÁS

IN: HÍRLEVÉL – MÓDSZERTAN AZ ÖNKORMÁNYZATOKNAK. 1996. ÉVI 6. SZÁM 2-10. L.

 

68. PINTÉRNÉ DR. SZEKERCZÉS ANNÁVAL: KÖZIGAZGATÁSI JOGESETEK (TÖRVÉNYESSÉGI IRÁNYTŰ)

IN: HÍRLEVÉL – MÓDSZERTAN AZ ÖNKORMÁNYZATOKNAK, 1996. ÉVI 19. SZÁM 11-15 L.

 

69. MEGELŐZÉS ÉS KONTROLL A HATÓSÁGI JOGALKALMAZÁSBAN – A FEJÉR MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL GYAKORLATA

IN: A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS KORSZERŰSÍTÉSÉNEK ELVI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI BP., 1996. 346-349. L.

 

70. DR. BALASSA BALÁZZSAL: HELYI ÖNKORMÁNYZATI ADÓ-RENDELETMINTÁK, ELJÁRÁSI IRATMINTÁK ÉS ÁLLÁSFOGLALÁSOK GYŰJTEMÉNYE

JEGYZŐK DOKUMENTUMTÁRA 5. PÉCS, 1997. 278 L.

 

71. PINTÉRNÉ DR. SZEKERCZÉS ANNÁVAL: AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS SZERVEIK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ ÉS MUNKÁLTATÓI JOGKÖRE

JEGYZŐK DOKUMENTUMTÁRA 7. PÉCS, 1997. 232 L.

 

72. AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONHASZNOSÍTÁS NÉHÁNY ÚJ FORMÁJA (AMI AJÁNLHATÓ ÉS AMI KEVÉSBÉ)

JEGYZŐK DOKUMENTUMTÁRA 8. PÉCS, 1997. 51-72. L.

 

73. DR. BÉRCESI FERENCCEL: ÖNKORMÁNYZATI POLGÁRI JOGI SZERZŐDÉS-MINTATÁR

KÖZGAZDASÁGI ÉS JOGI KÖNYVKIADÓ 1997. 223 L.

 

74. FELADATOK, HATÁSKÖRÖK, ESZKÖZÖK

IN.: EURÓPÁBA MEGY-E A MEGYE? PÉCS, 1997. 42-47.

 

75. PINTÉRNÉ DR. SZEKERCZÉS ANNÁVAL: TÁRSULÁSI SZERZŐDÉSEK MINTATÁRA

JEGYZŐK DOKUMENTUMTÁRA 9. PÉCS, 1998. 182 L.

 

76. AZ ÖNKORMÁNYZATI TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁNAK NÉHÁNY TERÜLETE

ORSZÁGOS JEGYZŐ – KÖZIGAZGATÁSI KONFERENCIA VI. SIÓFOK 1998. 149-150.

 

77. MOLNÁR LAJOSSAL TAKÁCS JÁNOSNÉVAL ÉS DOMOKOS TAMÁSSAL: MINTÁK A KÖZTISZTVISELŐI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS KULTURÁLIS FELADATOK ÖNKORMÁNYZATI VÉGREHAJTÁSÁHOZ

JEGYZŐK DOKUMENTUMTÁRA 10. PÉCS, 1998. 246 L.

 

78. EGYÜTTMŰKÖDÉS KÜLFÖLDI ÖNKORMÁNYZATOKKAL (A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK TAPASZTALATAI)

MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI KAR BP. 1998. 249-255.

 

79. PINTÉRNÉ DR. SZEKERCZÉS ANNÁVAL: AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK. KÖZOKTATÁSJOGI KALAUZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK FENNTARTÁSÁHOZ ÉS IRÁNYÍTÁSÁHOZ. SZÉKESFEHÉRVÁR, 1999.

 

80. BÁRDOS LÁSZLÓNÉ DR-RAL: MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A JEGYZŐK TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI JOGKÖREINEK GYAKORLÁSÁHOZ

JEGYZŐK DOKUMENTUMTÁRA 13. PÉCS, 1999. 199. L.

 

81. DR. BÉRCESI FERENCCEL, DR. DUBECZNÉ DR. KÁROLYI ÉVÁVAL, DR. GYERGYÁK FERENCCEL: ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MINTATÁRA. (MINTÁK IDŐSZERŰ ÖNKORMÁNYZATI TEENDŐK HELYI SZABÁLYOZÁSÁHOZ) I-II. KÖT.

JEGYZŐK DOKUMENTUMTÁRA 14. PÉCS, 1999. 170. ÉS 190. L.

 

82. DR. BALASSA BALÁZZSAL, KAJÁRI GYULÁVAL: A JOGALKALMAZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI AZ ÖNKORMÁNYZATI ADÓZTATÁSBAN

IN: HÍRLEVÉL – MÓDSZERTAN AZ ÖNKORMÁNYZATOKNAK 1999. ÉVI 15. SZ. 7-10 L.

 

83. BÍRÓ LÁSZLÓVAL, ÉBNER VILMOSNÉVAL: AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYEINEK, GAZDÁLKODÁSÁNAK DOKUMENTUMTÁRA I-II. KÖTET

JEGYZŐK DOKUMENTUMTÁRA 16. PÉCS, 2000.

 

84. A KÖZIGAZGATÁSI HIVATALOK ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI TEVÉKENYSÉGE

VIII. ORSZÁGOS KÖZIGAZGATÁSI KONFERENCIA SIÓFOK, 2000. 230-234.

 

85. NÉHÁNY GONDOLAT AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON SZABÁLYOZÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN

IN.: COMITATUS, VESZPRÉM, 2001. 11-12. SZ. 79-84.

 

86. A TERÜLETI KOORDINÁCIÓ JELENE

IN.: EURÓPÁBA MEGY A MEGYE. PÉCS, 2002.

 

87. DR. DUBECZNÉ KÁROLYI ÉVA DR-RAL, GÁLL IMRÉNÉ DR-RAL: HELYI SZOCIÁLIS RENDELETEK MINTATÁRA.

JEGYZŐK DOKUMENTUMTÁRA 20. PÉCS, 2002.

 

88. DR. KISS LÁSZLÓ (SZAKMAI KONZULENS: DR. GELENCSÉR JÓZSEF:): POLGÁRMESTEREK, ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK KÉZIKÖNYVE. (AZ ÖNKORMÁNYZATI MUNKÁRÓL – ÉRTHETŐEN.)

JEGYZŐK DOKUMENTUMTÁRA 21. PÉCS, 2002.

 

89. DR. BÉRCESI FERENCCEL, DR. KISS LÁSZLÓVAL, DR. SOLYMOSI VERONIKÁVAL: MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATOK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATAINAK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ.

JEGYZŐK DOKUMENTUMTÁRA 22. PÉCS, 2003.

 

90. DR. VINCZE FERENC (SZAKLEKTOR: DR. GELENCSÉR JÓZSEF): A POLGÁRMESTERI HIVATALOK KORSZERŰSÍTÉSÉNEK, INFORMATIKAI TÁMOGATÁSÁNAK HATÉKONY MÓDSZEREI. MÓDSZERTAN A FEJLESZTÉSHEZ.

JEGYZŐK DOKUMENTUMTÁRA 23. PÉCS, 2003.

 

91. DR. GÁLL IMRÉNÉVEL, DR. GYERGYÁK FERENCCEL, DR. KISS LÁSZLÓVAL, DR. VADLEK KRISZTINÁVAL: JEGYZŐK KÉZIKÖNYVE.

JEGYZŐK DOKUMENTUMTÁRA 25. PÉCS, 2004.

 

92. DR. TILK PÉTER (SZAKMAI KONZULENS DR. GELENCSÉR JÓZSEF) A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY I-II.

JEGYZŐK DOKUMENTUMTÁRA 29. PÉCS, 2005.

 

93. DR. KARA PÁLLAL: AZ ÖNKORMÁNYZATI TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA. BUDAPEST, 2005. HIVATALOS CD JOGTÁR

 

94. AZ ÚJ KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSI TÖRVÉNY ALKALMAZÁSA (I. RÉSZ) IN: ÖNKORMÁNYZAT. HÍRLEVÉL 2005. ÉV 15-16. SZ. 1-23.

 

95. AZ ÚJ KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSI TÖRVÉNY ALKALMAZÁSA (II. RÉSZ) IN: ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVÉL 2006. ÉV 3. SZ. 1-28.

 

96. AZ ÚJ KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSI TÖRVÉNY ALKALMAZÁSA (III. RÉSZ) IN: ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVÉL 2006. ÉV 13. SZ. 1-26.

 

97. A KÖZIGAZGATÁSI HIVATALOK TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉGE. IN: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS, 2006. FEBRUÁR LVI. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM, 99-102

 

98. DR. KISS LÁSZLÓVAL: POLGÁRMESTEREK, ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK KÉZIKÖNYVE. (ÁTDOLGOZOTT KIADÁS.)
JEGYZŐK DOKUMENTUMTÁRA 31. PÉCS, 2006.

 

 

99. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK. A KISAJÁTÍTÁS. IN: (SZERKESZTŐ-LEKTOR: DR. KILÉNYI GÉZA) A KÖZIGAZGATÁSI JOG NAGY KÉZIKÖNYVE. BUDAPEST, 2008. 221- 312, 1032-1055.

 

100. DR. JÓZSA VIKTÓRIÁVAL, KAJÁRI GYULÁVAL, RÁCSKAINÉ DR. ÁCS BEÁTÁVAL: HATÁROZAT/VÉGZÉS MINTATÁR A KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ (MÓDOSÍTOTT) TÖRVÉNY (KET) ALKALMAZÁSÁHOZ.JEGYZŐK DOKUMENTUMTÁRA 33. PÉCS, 2009.

 

101. TAKÁCS JÁNOSNÉ DR-AL, HORVÁTH MÓNIKÁVAL, DR. LADOS ORSOLYÁVAL: SZOCIÁLIS IGAZGATÁSI HATÁROZAT/VÉGZÉS MINTATÁR. A KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ (MÓDOSÍTOTT) TÖRVÉNY (KET) ÉS A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSI JOGSZABÁLYOK ALKALMAZÁSÁHOZ.
JEGYZŐK DOKUMENTUMTÁRA 34. PÉCS, 2009.

 

102. BODÓNÉ DR. MATIS GYÖNGYIVEL, DR. CSEH TAMÁSSAL, DR. MUZS EDITTEL, DR. VADLEK KRISZTINÁVAL: AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK SZERKESZTÉSE A 61/2009. (XII.14.) IRM. RENDELET ALAPULVÉTELÉVEL.
JEGYZŐK DOKUMENTUMTÁRA 36. PÉCS, 2010.

 

103. DR. GYERGYÁK FERENCCEL, DR. KISS LÁSZLÓVAL: POLGÁRMESTEREK, ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK KÉZIKÖNYVE. (ISMÉTELTEN ÁTDOLGOZOTT KIADÁS.)
JEGYZŐK DOKUMENTUMTÁRA 37. PÉCS, 2010.

 

104. HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY, IGAZOLVÁNY, NYILVÁNTARTÁS. IN: DR. FÁBIÁN ADRIÁN - DR. IVANCSICS IMRE (SZERKESZTŐK) A KÖZIGAZGATÁSI  HATÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2004. ÉVI CXL. TÖRVÉNY (KET) KOMMENTÁRJA. NEMZETI JOGSZABÁLYTÁR. MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST, 2014. INTERNETES KÖZLÉS.

 

105. IRATMINTÁK A 2004. ÉVI CXL. TÖRVÉNY (KET) ALKALMAZÁSÁHOZ. (50 DB)
NEMZETI  JOGSZABÁLYTÁR. MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST, 2014. INTERNETES KÖZLÉS