"A szokás örök forrása a jognak!"

Gelencsér József publikációinak oldala

jozsef.gelentser@gmail.com


Szándékom szerint az oldal folyamatosan bővülni, változni fog, ezért a hasonló témák iránt érdeklődőknek megéri visszatérni!

A már elérhető tartalmakhoz jó szórakozást, hasznos időtöltést kívánok!

Mivel az általam kutatott témák gyakran több tudományterületet is érintenek, érdemes mindenhol lapozgatni!

Káli-medence népi jogélete

"Mindenik fél gyűlés színe eleibe állíttatván..." A református egyház egykori fegyelmező szerepe. Reformátusok Lapja XVII. évfolyam 4. szám 1983. január 23. 5. oldal

Népi jogélet, népi jogszokások a Káli-medence falvaiban. (Móringlevelek;Határjelek, határviták; Vásárjog). In.:Néprajzi gyűjtőúton a Káli-medence falvaiban. Veszprém 1983. 61-72.

Egy sajátos erdőközösség Szentbékállán. In.: Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 16. Veszprém, 1982. 305-310.

Az öröklési szokások változása a Káli-medencében. Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 17. Veszprém, 1985. 643-657.

Falutörvények a Káli-medencében. In.: Káli-medencei faluszeminárium. Budapest, 1985. 32-35.

Őrző gyerekek a Káli-medencében. In.: Történeti és néprajzi dolgozatok a Káli-medencéből. Veszprém, 1986. 48-56.

Ledolgozásos munkák a Káli-medencében. In.: Kapcsolatok rendszere a Káli-medence falvaiban a 18. századtól a 20. századig. Veszprém, 1988. 165-188.

Adománygyűjtő deákok. Fejér Megyei Hírlap 1991. augusztus 31. 7. oldal

Megszégyenítő büntetések a Káli-medencében. In.: Tanulmányok a 125 éve született Sebestyén Gyula emlékére. Veszprém, 1989-1991. 48-60.

Lapok a háborúból. Fehérvári Hét V. évfolyam 43. sz. 1993. november 4. 13. oldal

A kisnemesii múlt emlékei a Káli-medencében. In.: Ethnographia CV. (1994.) évfolyam 2. sz. 583-613.

A kővágóörsi nemesi közösség igazgatási tevékenysége. In.: Comitatus XVI. évfolyam 7-8. sz. 2006. július-augusztus 79-96.

A kúthasználat joga a Káli-medencében. In.: Lélek és élet. Ünnepi kötet S. Lackovits Emőke tiszteletére. Veszprém, 2006. 265-274.

Tulajdonjelek a Káli-medencében a 20. század első felében. In.: Jogi néprajz-Jogi kultúrtörténet. Budapest, 2009. 116-129.

Szolgák és szolgálók jogviszonya a Káli-medencében I. Honismeret XI. évfolyam 2. sz. 2012. 33-38.

Szolgák és szolgálók jogviszonya a Káli-medencében II. Honismeret XI. évfolyam 3. sz. 2012. 57-61.

Pénzkölcsönzés a Káli-medencében. In.: Néprajz-Muzeológia. Tanulmányok a múzeumi tudományok köréből a 60 éves Viga Gyula tiszteletére. Miskolc, 2012. 318-330.

A szőlőre létrejött jogviszonyok típusai, sajátosságai a Káli-medencében a feudalizmus idején. In.: Borkultúra és társadalom - Visszatekintés a XXI. századi Magyarországról. Budapest, 2013. 274-278.

"Nagy tényező volt a szőlőmívelés" A vincelléri jogviszony a Káli-medencében a polgári korban. In.: Határjelek és hagyásfák. A hetvenedik életévébe lépő Bárth János tiszteletére írt tanulmányok. Baja, 2014. 505-530.